1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MILIKI PELAN RUMAH SETARA DENGAN HARGA TERENDAH

KLIK DISINI

PENGEMUKAAN PELAN BANGUNAN

PENGEMUKAAN PELAN BANGUNAN

1.jpg2.jpg3.jpg

SYARAT KELULUSAN

• Pelan-pelan yang telah diluluskan adalahnya diperakui sah bagi tempoh satu (1) tahun dari tarikh kelulusan.

• Permohonan melanjutkan tempoh kelulusan boleh dibuat dengan menjelaskan semula jumlah fi penuh pemerosesan pelan.

• Kelulusan tempoh sah (validasi) hanya boleh dipertimbangkan selama tiga kali pembaharuan sahaja.

 

PELAN PINDAAN KEPADA PELAN LULUS

• Sebarang pindaan kepada pelan bangunan hendaklah mendapat kelulusan bertulis MPB.

• Kelulusan pelan pindaan akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap.

• Semua proses permohonan pelan pindaan akan dikenakan fi yang dikira berdasarkan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) 1974.

• Semua pelan pindaan yang terlibat hendaklah diluluskan sebelum sijil kelayakan menduduki bangunan dipertimbangkan.

 

Anda ingin menghasilkan rekabentuk yang lain? Anda mempunyai kehendak-kehendak tambahan? Sekiranya begitu, anda bolehlah menghantar beberapa maklumat kepada kami dari segi lakaran anda/ lokasi/ gambar/ atau lain-lain berkaitan kepada kami dan kami akan membalas kembali dengan proses yang seterusnya untuk anda patuhi bagi memulakan kerja-kerja rekabentuk pelan yang anda kehendaki.( KLIK DISINI )

Advertisement